Alt om lån

Målgruppe
Både voksne og barn kan låne.

Kriterier/vilkår
Barn må være begynt på skolen for å få lånekort, og inntil de er fylt 15 år må de ha foreldrenes samtykke (underskrift) på at de vil følge bliotekets utlånsreglement.
De voksne må vise legitimasjon.
Lånekortet må medbringes ved hvert lån.

Fjernlån
Ønsker du bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Pris for tjenesten
Det er gratis å låne bøker på biblioteket, men det koster noe dersom du ikke leverer tilbake innen avtalt tid.
Gebyr for utsendte varselbrev: 1. varsel: kr. 10,- 2. varsel: kr. 20,- i tillegg (totalt kr. 30,-)

Mistet lånekort: kr. 10,- for nytt kort.

Kopiering: Kr. 1,00 for enkeltsidig A4 kr. 1,50 for dobbeltsidig A4 tillegg for attestert kopi: kr. 0,50.

 

Translate »