Barnehage og skole

Barnehager og skoleklasser er velkommen til å besøke og bruke biblioteket.

På bestilling ordner vi opplegg dere ønsker, f.eks. lesestund, bokprat, brukerorientering, opplæring i informasjonskompetanse, mm. Bibliotekbesøk med spesielle opplegg må avtales i forkant.

Bok- og kulturbussen besøker skoler og barnehager regelmessig etter oppsatt ruteplan.