Student

For studenter tilbyr biblioteket utlån av bøker og tidsskrifter, innlån av litteratur fra andre bibliotek og veiledning i litteratursøk

Vi har trådløst nettverk og mulighet for kopiering og scanning.