Gå til innhold

Lånekort og lånerett
Alle som bor i landet har lånerett.
Alle har rett til å få lånekort.
Biblioteket utsteder både nasjonale og lokale lånekort.
Låneren må vise legitimasjon for å få kort.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte for å få lånekort.
Mistet lånekort erstattes mot gebyr.
Låner plikter å melde fra ved adresse- eller navnendring.

Lånetider
Bøker fire uker (28 dager)
Musikk fire uker (28 dager)
Tidsskrifter to uker (14 dager)
Språkkurs åtte uker (56 dager)
DVD en uke (7 dager)
DVD seier og spill to uker. (14 dager)
Skoler og andre institusjoner får låne bøker 8 uker, film og spill 14 dager. Lån kan fornyes inntil to ganger hvis ingen står på venteliste. Lån kan fornyes pr telefon, e-post eller via bibliotekenes nettsider.
Låner plikter å overholde fastsatt lånetid.
Antall lån skal i utgangspunktet være ubegrenset, men biblioteket kan sette en ramme på antall i spesielle typer medium. Som for eksempel dvd eller spill. En slik begrensning må være rimelig.

Gebyr og erstatningskrav
Leveringsfristen må vises på utlånkvitteringen eller annen måte slik at låner er orientert.

1 gangs varsel er gratis.
2 gangs varsel 30 kroner.
3 gangs varsel 65 kroner.

Om dokumentet da ikke leveres blir det sendt et erstatningskrav. Erstatningskravet faller bort om boka leveres, men låner må betale gebyr som kompensasjon for det merarbeid manglende levering har ført til.
Ubetalt krav medfører inkasso.
Ved overtidslån på film regnes kr 10,- pr. film pr. dag.

Erstatningsbeløp for tapte og innleverte materiale
Bøker for barn/ungdom 200 kr. Fagbøker 300 kr.
Bøker for voksne 300 kr: Fagbøker 400.
Film 200 kr: Serier 300 kr.
Musikk CD: 200kr.
Lydbok: 400 kr

Beløpene er basert på gjennomsnittlige innkjøpsutgifter, bibliotekene kan imidlertid alltid gjøre en vurdering for erstatningskrav basert på objektets reelle innkjøpsverdi. Spesielt verdifullt materiale vil alltid bli vurdert særskilt.