Gå til innhold

Sametinget har utviklet dette samiske Les for meg-prosjektet i tett samarbeid med Foreningen !les og Bokstart-programmet. Prosjektet bygger på samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek i kommunen.

 

Les for meg! – språk fra første stund er et prosjekt som er påbegynt av Sametinget i Norge.

Vi ønsker at samiske barn skal få best mulig utgangspunkt for språkutvikling. At foreldre, besteforeldre eller andre voksne leser høyt for barnet danner et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring.

Sametingets bibliotek utvikler prosjektet i samarbeid med Foreningen !les, Senter for samisk i opplæring og kommunene rundt om i landet.

Les og hør boka Riebančivga / Revungen på nordsamisk:

Les for meg!

I Les for meg!-prosjektet får alle samiske småbarnsfamilier med barn født i 2021-23 delt ut en bokveske ved helsekontroll på helsestasjonen i kommunen.

Bokvesken inneholder bl.a. sanghefte og bildeboka Riebančivga /Revungen (se filmklipp nedenfor) med tilhørende teksthefte, veiledning og info. Familien får også et gavekort fra helsestasjonen til biblioteket for å hente gavebøker til barnet.

Bildeboka Riebančivga / Revungenbildebok nordsamisk Revungen Riebančivga

 

2 og 4 år

De litt større barna får ved 2- og 4-årskontrollen et gavekort til biblioteket for å hente seg en bok.

Etter 2-årskontrollen kan barnet hente boka Milli ja Bolfi – Milli jávká – Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh – Millie gaarvene på biblioteket.Ved 2-årskontrollen får barna boka Milli ja Bolfi - Milli jávká - Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh - Millie gaarvene.

 

Etter 4-årskontrollen kan barnet hente boka Lilli, áddjá ja guovsagis (Lilli, farfar och norrskenet) på biblioteket.Ved 4-årskontrollen får barna boka Lilli, áddjá ja guovsagis (Lilli, farfar och norrskenet) etter ønsket samisk språk.

 

Les for meg-film med Ella Marie Hætta Isaksen:

Kom gjerne innom Gratangen bibliotek og se hva vi har av samisk litteratur for barn. Det vi ikke har i hyllene kan vi få lånt inn fra Sametinget, Nasjonalbiblioteket eller andre bibliotek.

Du finner også enkelte samiske titler digitalt tilgjengelige i bibliotekappen BookBites.

 

Mer informasjon om prosjektet Les for meg! finner du på Sametingets nettside